درباره کلینیک

درباره کلینیک

کلینیک درمان های ذهنی از سال یکهزار و سیصد و هشتا د و هفت تاسیس شده است. موسس و مدیر این کلینیک دکتر علیرضا مستقیمی پزشک فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است، که به مدت ده سال در زمینه طب مکمل مطالعات و تحقیقات فراوان داشته است  . ایشان به تمام درمان های رایج طب مکمل در دنیا آشنایی کامل داشته و بعضی از دوره های مربوطه را سپری کرده است. دکتر مستقیمی به صورت تخصصی و متمرکز به مدت هفت سال در زمینه درمان های ذهنی کار کرده است و به جرات می توان گفت تلفیقی که ایشان در زمینه پزشکی ودرمان های ذهنی ایجاد کرده است منحصر به فرد است واین را در پیشرفت درمانی بیماران مراجعه کننده به کلینیک کاملا می توان دید. در…