درباره کلینیک

درباره کلینیک

مرکز درمان های ذهنی از سال یکهزار و سیصد و هشتا د و هفت تاسیس شده است. موسس و مدیر این مرکز دکتر علیرضا مستقیمی پزشک فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است، که به مدت ده سال در زمینه درمان های نرم افزاری مطالعات و تحقیقات فراوان داشته است  . ایشان به درمان های رایج طب مکمل در دنیا آشنایی داشته و بعضی از دوره های مربوطه را سپری کرده است. دکتر مستقیمی به صورت تخصصی و متمرکز به مدت هفت سال در زمینه درمان های ذهنی و نرم افزاری کار کرده است و به جرات می توان گفت تلفیقی که ایشان در زمینه پزشکی و درمان های نرم افزاری ایجاد کرده است منحصر به فرد است و این را در پیشرفت درمانی بیماران مراجعه کننده به…